משרד פרסום
Miller point

משרד פרסום –
בקשת הלקוח היתה שינוי מצב משרד קים על מנת להסב אותו לצורכי משרד פרסום שימושים פרקטיים לצורכי המשרד - מיקומים ובחירת תאורה בהתאם לדרישות הלקוחות